Ümarlaud president Ilvesega digitaalsete dividendide teemal, Strasbourg 02.02.2016