94.79%

Hääletustel osalemine

6

Raportite arv

19

Variraportite arv

143

Muudatusettepanekud raportitele

73

Kõned täiskogu istungitel

this user does not exist