94.79%

Hääletustel osalemine

5

Raportite arv

11

Variraportite arv

143

Muudatusettepanekud raportitele

70

Kõned täiskogu istungitel