93.89%

Hääletustel osalemine

6

Raportite arv

26

Variraportite arv

143

Muudatusettepanekud raportitele

77

Kõned täiskogu istungitel