Seminar “Töötamise uus reaalsus”, Tallinn 23.05.2017