Digitaalse ühisturu raporti arutelu, Brüsseli plenaaristungisaal 13.10.2015

sept. 18, 2017, autor Kaja

Fotod: © European Union 2015 – Source : EP.