Uuring: “Teadmistepõhine Eesti. Avalik arvamus haridusest ja digipädevusest”

May 11, 2018, autor Kaja

10. mail korraldasin seminari “Teadmistepõhine Eesti – kuidas sinna jõuda”. Juhan Kivirähk tutvustas seal spetsiaalselt konverentsiks valminud uuringut Eesti haridussüsteemist ja sellest, kas see tagab meile tulevikuks vajalikud oskused.

Uuringu täisversiooniga on võimalik tutvuda siin:

“Teadmistepõhine Eesti. Avalik arvamus haridusest ja digipädevusest”

  1. Tänud , olid väga head ettekanded !

  2. Georgi Tinjakov

    Tere. Seminar oli positiivne.

  3. Anne-Mari Rannamäe

    Aitäh kutsumast! Minu jaoks oli väga huvitav seminar. Eriti J. Kivirähki poolt esitatud uurimusest hariduses loovusele mitte tähelepanu pööramine ning samas katse teha matemaatika huvitavamaks just läbi loovuse. Kahjuks ei hooli inimesest ega tema loovuspotentsiaalist ka suurem osa ettevõtjaid, pärssides seda juba töölepingusse sissekirjutatult. Oleme aastaid püüdnud sellele tähelepanu juhtida, aga tulemusteta. Võrdlus Jaapaniga inimeste loovuse kasutamise alal paneb lausa nutma Eesti pärast. Kultuuride erinevus mängib kindlasti oma rolli, aga meie puhul on rumalus, ahnus ja hoolimatus inimeste suhtes peamised loovust pärssivad tegurid. Ja ometi on just loovus inimese suurim potentsiaal, mis tagaks arengu ja edasiliikumise. Kuidas siis ikka edasi? Ehk järgnevad seminarid toovad uusi teadmisi ja arusaamu ka sel alal.