Autoriõigus: miks ma art. 11 ja 13 vastu olen

Jul 03, 2018, autor Kaja

Minu aeg Euroopa Parlamendis hakkab läbi saama ja sel nädalal ootavad mind Strasbourgis ees viimased hääletused. Muuhulgas on hääletusel autoriõiguste reform, mis hiljuti on taas hakanud kirgi kütma. Probleemiks on selle teksti kaks artiklit, 11 ja 13, mille mõlema vastu olen siseturu komisjoni esindajana võidelnud juba rohkem kui aasta (olen sellest varasemalt kirjutanud juba üle aasta tagasi siin https://kajakallas.ee/blogi/kas-vahendaja-on-autor/ ja siin https://kajakallas.ee/blogi/interneti-platvormide-vastutus-oht-sona-ja-loominguvabadusele/). Raport võeti juuni lõpus õiguskomisjonis vastu ja paraku jäid väga napi häälteenamusega mõlemad artiklid sinna sisse. Täiskogu hääletusel ongi nüüd võimalik veel nende artiklite vastu hääletada, kuid julgen ennustada, et ka seal on hääletustulemus väga napp.

Milles on siis probleem?

Artikkel 13 praeguses sõnastuses kehtestab üleslaadimisfiltri (upload filter). See tähendab, et internetiplatvormid peavad sisu eelmonitoorides tagama, et autoriõigusega kaitstud teoseid omaniku loata ei kasutata. Tegu on absoluutse kohustusega, erandid puuduvad. Tulemuseks oleks näiteks see, et inimene ei saa enam YouTube’i oma lapse sünnipäeva videot üles laadida, kui taustal mängib Beyoncé laul. Lisaks on selge, et kui suurtel tehnoloogiagigantidel on võimalik selliseid monitoorimiskohustusi täita, siis väiksematel tegijatel on see palju raskem. Artikli pooldajad väidavad küll vastupidist, kuid tegelikult lähevad sinna alla ka internetimeemid, mis on noorte seas väga populaarne eneseväljendusviis. Näiteks tuvastaks Twitter või Facebook “Game of Thrones’ist” tehtud ekraanitõmmist autoriõigusega kaetud sisuna ja võtaks selle automaatselt maha. Seega on artikkel 13 kahjulik sõnavabadusele ja loominguvabadusele, aga ka vabale konkurentsile. Ühtlasi läheb see vastuollu praegu kehtiva e-kaubanduse direktiiviga, mis keelab taolise kasutajate monitoorimise.

Artikkel 11 sellisel kujul hakkaks piirama uudiste jagamist. Artikkel annab kirjastajale nn naabrusõiguse oma digitaalseid väljaandeid ehk online portaalides avaldatud sisu autoriõigusega kaitsta. On oluline rõhutada, et autoriõigus antakse kirjastajale, kes sisu mõttes midagi ei lisa, sest kirjastaja pole ju autor. Muudatus sillutab tee internetilinkide tasulisele litsentseerimisele, mis tähendaks, et sotsiaalmeedias artikleid jagada vanaviisi enam ei saaks. Raportis on küll kirjas, et ainult linkimisele uued õigused ei kohaldu, aga selle mõtte tähendus on mulle ebaselge, keegi ei jaga ju nii-öelda „paljast linki“. Tähelepanu pälvivad sellised lingid, millega tuleb kaasa ka teksti lühikirjeldus, artiklite puhul tavaliselt esimene lõik ja/või artikli juures olev pilt. Lisaks annaks see artikkel liikmesriikidele vabad käed, milliseid erandeid üldreeglile kohaldada. Seega ei saa me ühtsest Euroopa regulatsioonist rääkida. Kokkuvõttes tähendab artikkel 11 seda, et kirjastaja võib uudise jagamise eest tasu küsida nii tavakasutajalt kui ka näiteks väikselt maakonnalehelt.

Euroopa Parlamendi plenaaristungil tuleb hääletusele õiguskomisjoni mandaat – kas nad võivad sellega alustada kolmepoolseid läbirääkimisi Euroopa Liidu Nõukogu  ja Euroopa Komisjoniga või mitte. Kui enamus on selle  poolt, siis artiklid eraldi hääletusele ei tulegi ja raportöör läheb õiguskomisjoni mandaadiga läbirääkimistele. Kui aga plenaarisutng mandaati ei kinnita, siis tuleb kogu direktiiv hääletusele järgmisel plenaaril. Siis kahjuks mina enam Euroopa Parlamendi saadik ei ole, aga ma loodan, et Igor Gräzin jätkab valitud joont.

 1. Peeter Rebane

  Loodan, et jääte oma otsuse juurde, ning üritate ka teisi parlamendi liikmeid veenda, et nad ka vastu hääletaksid. Kardan, et just väikeettevõtted saavad positiivse hääletustulemuse juures kõige rohkem kannatada. Hääletage vastu!

  • Vabandust, et need kommentaarid on siin tähelepanuta jäänud. Hääletasin vastu, aga nüüd tuleb uus hääletus ja mina ei ole enam Euroopa Parlamendi liige. Seetõttu soovitan survestada ka Igor Gräzinit, et ta seda liini hoiaks.

 2. Tere,

  See on minu esimene kord kui ma poliitiku postitusele vastan. See näitab kui oluline see teema minu jaoks on.

  Reformierakonna valijana tunnen, et olen teinud õige valiku kui näen, et kavatsete EU autoriõiguste reformi artiklite 13 ja 11 vastu hääletada. Vaba, võrguneutraalne Internet ja kommunikatsioon on üks suurimaid väärtusi tänapäeva maailmas üldse! Loodan, et veenate ka teisi saadikuid alati hääletama sääraste seaduste vastu. Loodan, et ka poliitikud, tavatarbijatena, ei taha Internetti, kus inimesed ei saa enam oma loomingut hirmu tundmata kajastada või kus blokeeritakse lehekülgi ja sunnitakse osade teenuste tarbimise eest rohkem maksma.

  Eesti võiks olla Euroopa Liidus teerajaja tehnoloogilisse tulevikku, kus seadusloome soodustaks innovatsiooni, mitte ei pärsiks seda!

 3. Olen Peetri kommentaariga nõus :)

 4. See on musternäide Euroopaliidu “suveräänsusest” ..hääletavad ja lobby-vad senikaua kuni nende tahtmine läbi surutakse … peale seda on kõik lukus! nuta või naera.

 5. Kas survestamine on ikka kõikse õigem käitumine. Iga inimene peaks ikka hääletama oma südametunnistuse järgi.

 6. Kenneth/Maasikas gt

  kui youtube ära rikutakse siis see pole enam see mis vanasti ja siis on see palju halvem kes teil seal mõtleb ja millise keha osaga ta mõtleb.