Keeleoskus

KEELEOSKUS

eesti keel, emakeel
inglise keel, vilunud keelekasutaja
soome keel, edasijõudnud keelekasutaja
prantsuse keel, edasijõudnud keelekasutaja
vene keel, iseseisev keelekasutaja