Kõne Narvas Eesti õiglase ülemineku kava käivitamise puhul

Oct 10, 2022, autor Kaja Kallas

Kõne Narvas Eesti õiglase ülemineku kava käivitamise puhul 10.10.2022

Hea Ursula, head Ida-Virumaa inimesed, ettevõtjad, kolleegid riigisektorist, sõbrad!

Mul on tõepoolest erakondselt hea meel, et saame koos Euroopa Komisjoni Presidendiga anda õiglase ülemineku kavale stardi siin Narvas, linnas mis on osa nii minu kui ka Ursula von der Leyeni perekonna ajaloost. Just käisime ekskursioonil Kreenholmis, kus 1920ndate aastate lõpus pakkus Ursula vaarisa Andreas von Knoop tööd minu vanavanaisale advokaat Eduard Alverile. Eduardist sai Kreenholmi esimene eestlasest majandusdirektor. See on järjekordne näide sellest, kui väike on maailm.

Esimese maailmasõja järgne aeg oli Kreenholmi jaoks keeruline. Oli vaja otsida uusi turge ja välispartnereid, mitmekesistada oma tootmist ja samas pakkuda parimat kvaliteeti maailmas. Sarnaste väljakutsetega seisab kaasajal silmitsi nii Ida-Virumaa piirkond kui tegelikult terve Eesti. Usun, et üheskoos Euroopa Liidu toetuste toel saame meie kõigi jaoks uusi võimalusi luua. Õiglase ülemineku vahendite tõhus rakendamine on oluline samm õiges suunas. Tänan Euroopa Komisjoni, kes on meile nõudlik ja toetava teekaaslane. Suur tänu ka kõigile neile, kes meie väikses Eestis aitavad kaasa õiglase ülemineku kavale jõudu juurde andmisele.

Rohepöörde vajalikkusest on räägitud pikalt, kuid Venemaa sõda Ukraina vastu on näidanud, et fossiilsete energiaallikate kasutamisest tuleb loobuda veel kiiremini. Kliimaneutraalsuse poole pürgimine on nii Eesti kui meie planeedi tulevikku silmas pidades vältimatu, aga see ei tähenda majanduse pidurdamist. Vastupidi – see on võimalus majanduse ümberkorraldamiseks jätkusuutlikumatel alustel, uute investeeringute soodustamiseks ning ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks. Õiglane üleminek mitmekesisemale majandusele, mis ei tee loodusele liiga, kasvatab Ida-Virumaa elanike kindlustunnet ja parandab ligipääsu hästi tasustavatele töökohtadele. Samuti aitab see kaasasiinse keskkonna,  elutingimuste ning seeläbi ka inimeste tervise paranemisele Kõike seda ootavad meilt ka Ida-Virumaa noored, kes arutasid õiglase ülemineku olulisust eelmisel aastal kliimakogus.

Eesti õiglase ülemineku kava keskendub kahele teineteist võimendavale suunale. Need on „Majandus ja tööjõud“, millele suunatakse  273 miljonit eurot ja  „Keskkond ja sotsiaalne kaasatus“, kus käivitavate meetmete maht on ligi 67 miljonit.

Ettevõtluse suuna raames toetame nii suuri kui ka väiksemaid ettevõtteid uute kõrgepalgaliste töökohtade loomisel, toome Ida-Viru ettevõtlusesse rohkem teadus-arendustegevust, mitmekesistame tugiteenuseid ettevõtjatele ja võimaldame ümberõpet neile, kes seda uuteks algusteks vajavad.

Ida-Virumaa maapõu on rikas varade poolest, nüüd on aeg anda loodusele natukenegi tagasi ja parandada elukeskkonna ja kaasatuse suuna meetmete toel neid keskkonnale tekitatud haavu, mida hoogsa põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega aastakümnetega oleme tekitanud, samuti suurendada siinse piirkonna inimeste jaoks sotsiaal- ja terviseteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust.

Oluline on, et kõik õiglase ülemineku kava abil loodud töökohad peaksid piirkonda tekkima lähima 7 aasta jooksul. Et innustada ettevõtjaid tegutsema, otsustas valitsus avada õiglase ülemineku suurima, 153 miljoni eurose eelarvega meetme juba suvel.  Meetmest saab aastatel 2022 – 2026 tuge rohkem kui 20 suurprojekti ja toetatakse enam kui tuhande uue töökoha loomist.  Uute võimaluste vastu on aktiivselt huvi tundnud ja vajaliku nõustamise läbinud juba kümned ettevõtted, nii mõnedki neist töötavad praeguseks juba taotluse vormistamise kallal. Ettevõtete hulk peab aga kindlasti kasvama, sest ainult kohalik initsiatiiv ja nutikad ideed tagavad õiglase ülemineku õnnestumise.

On selge, et üksnes õiglase ülemineku kava vahenditest Ida-Virumaa tuleviku kindlustamiseks ei piisa. Venemaa huvi on meid lõhestada. Mitte ainult Euroopa riikide ühtsust, ka meie ühiskonda. Kinnitan täna siin, piirilinnas, et seda ei  tohi juhtuda. Meil on ühine tulevik ja ühine julgeolek. Ühiskonna sidususe ja kohalike noorte konkurentsivõime suurendamiseks kiirendame eestikeelse hariduse arengut Ida-Virumaal. Sellele aitavad kaasa nii juba tegutsevad kui järgmisel õppeaastal avatavad riigigümnaasiumid Kohtla-Järvel ja Narvas, kui ka praeguse valitsuse käivitatud üleminek eestikeelsele õppele põhikoolis ja lasteaias. Nimetamata ei saa jätta ka õpetajate palgatõusu, mis  kasvab märkimisväärselt just Ida-Virumaal. Võimalus maksta maakonna koolides eesti keeles õpetavatele õpetajatele pooleteistkordset tasu ehk ligi 3000 eurot kuus muudab Ida-Virumaa õpetajad kõrgepalgalisteks spetsialistideks ning suurendab kindlasti ka eestikeelsete õpetajate soovi oma tööelu just Ida-Virumaaga siduda.

Head kuulajad!

Lõpetuseks tahan öelda, et kuigi Eestis on õiglase ülemineku vahendid ette nähtud konkreetselt Ida-Virumaa jaoks, ei ole Ida-Virumaa sugugi ainus piirkond, mida õiglane üleminek ja sellega kaasnev harjumuspärase mõtteviisi muutmine puudutab.  Seda peab tegema nii Eesti tervikuna kui kogu Euroopa Liit ja võib öelda, et ka kogu vaba maailm. Putin loodab, et kõrged elektrihinnad ja hirmutamine võtavad demokraatlikult maailmalt soovi ja vahendid Ukrainat toetada, nii sõjaliselt, majanduslikult kui poliitiliselt. Et jääda oma põhimõtetele truuks ja võimalikult suurel määral halvata Venemaa sõjamasin, peame tegema muutusi, õppima energiat kokku hoidma, arendama kiiremas tempos taastuvenergiat ja pakkuma kõrgete energiahindade leevenduseks inimestele tuge. Äsja arutasime Euroopa Liidu mitteametlikul ülemkogul Prahas kõrgete gaasihindade täiendavad leevendusmeetmed. Euroopa Komisjon esitab uued ettepanekud juba peatselt.

Läänemere riigid teevad ka piirkondlikul tasemel tihedat koostööd, et kindlustada oma energiajulgeolek, varustuskindlus ja saavutada kliimaeesmärgid. Leppisime kokku Läänemere tuuleenergiavõimsuse seitsmekordses suurendamises 2030. aastaks. 

Peame üheskoos kinni haarama võimalustest, mida praegused globaalsed kriisid meile pakuvad, et väljuda nendest tugevama, rohelisema ja konkurentsivõimelisemana.