Estonian Air ja infolekked

Oct 09, 2012, autor Kaja

Eelmisel nädalal toimus majanduskomisjoni istung, kuhu oli AS-i Estonian Air strateegia kohta selgitusi andma palutud nõukogu esimees Erkki Raasuke. Kuivõrd esitatud sensitiivse info lekkimisega ajakirjandusele on tõenäoliselt Eesti riigile kuuluvale ettevõttele tekkinud kahju, tunnen majanduskomisjoni esimehena selle tekkimise ees vastutust.

Olen seda meelt, et parlamendis peaks olema rohkem läbipaistvust ja avatust. Samas peab parlament olema ka koht, kus saab avatud kaartidega rääkida kartmata info lekkimist, mis on õigete otsuste langetamiseks hädavajalik. Asi ei ole selles, justkui me tahaksime teha midagi rahva eest varjatult. Antud juhul oli küsimus hoopis selles, et ettevõtte valikute avamisega ajakirjanduses vähenevad ettevõtte võimalused tehingupartneritega läbi rääkida. Mille tagajärjel on ettevõttel läbirääkimistel tunduvalt nõrgem positsioon. Kui ajakirjandus veel vinti peale keerab rääkides olukorrast halvemini, kui see tegelikult on, on positsioon veelgi kehvem, sest võimalikud tehingupartnerid ju ei tea, et tegemist on liialdusega. Olgu siinkohal ära märgitud, et komisjoni istungil ei olnud juttu ei pankrotist ega ka 60 miljoni euro vajadusest.

On kahetsusväärne, et löögi alla on sattunud nõukogu esimees Erkki Raasuke, kes meile eesseisvatest valikutest rääkis. Temal ei olnud võimalust meile seda informatsiooni andmast keelduda. Riigikogu töö- ja kodukorra seaduse kohaselt võib parlamendi komisjon kutsuda endale aru andma riigiasutuste esindajaid ja muid isikuid. Kuivõrd oli teada, et tegemist on tundliku infoga, siis sai see esitatud ainult tingimusel, et komisjoni liikmed lubasid sellest vaikida. Seega on info ajakirjandusse jõudmise eest vastutav majanduskomisjon ja mina, kui majanduskomisjoni esimees, kes ma nõukogu esimehe meile selgitusi andma palusin ja komisjoni liikmete lubadusi uskusin.

Arvasin, et koalitsioon ja opositsioon suudavad teha koostööd ja seada oma käitumises riigi huvid ettepoole muudest huvidest. Kas siis on õigus neil, kes ütlevad, et poliitikutele ei saagi midagi usaldada? Kas tõesti on parem, kui otsuseid teeb võimalikult kitsas ring inimesi?

Kuigi sellest ei ole kasu riigile kuuluvale äriühingule ning see ei tee olematuks juhtunut, palun siinkohal majanduskomisjoni nimel vabandust riigile kuuluva lennufirma ja Erkki Raasukese ees.

(Avaldatud 1. oktoobril 2012 ajalehes Eesti Päevaleht)

  1. Väga ebatõenäoline on et EA ostja (välisinvestor) juhinduks eesti ajakirjanduses kirjutatust. Küsimus on pigem kas on mida müüa sest hetkel on firma ainuke likviidne vara töötajad aga seda on vähe sest nad leiaksid tööd ka EAst tekkiva tühimikku täitva firma palgal. Potentsiaalsed huvilised oleks kesk ja lõuna Euroopa regionaalsed lennufirmad kes tahaksid kiiret ligipääsu skandinaavia turule ja Baltimaade tcharterturule.

    • Loomulikult juhinduvad, eriti kui seal on märge, et räägiti salajasel istungil. Lisaks advokaadina tean, et paljude suurte lepingute puhul (nagu näiteks lennkite liisinglepingud kindlasti on) võib lepingu ülesütlemise aluseks olla ka pankrotioht, mitte ainult pankrot. Seega kui selliseid andmeid on avaldatud viitega tugevale allikale, võib see endaga kaasa tuua ka kõikide maksete kojukutsumise vms, sest tegemist on “event of default”iga. Rääkimata sellest, et kui ajakirjandus avaldab infot, mis viitab lennufirma lõpule, siis reisijad ei julge pileteid osta, mis omakorda võibki kõik ennustused täide viia.