Energiasäästunädala avakõne (07.11.2011)

Dec 01, 2011, autor Kaja

Ilmselt kõige lihtsam viis inimesi energiat säästma sundida, oleks valitsuse otsus lüliti nädalaks lihtsalt põhivõrgus välja lülitada, sulgeda bensiinijaamad ja keelata küttepuude müük.. Sellise otsuse peale tuleksid ilmselt isegi Eesti inimesed tänavale, seetõttu tuleb leida inimeste motiveerimiseks energiat säästma muid võimalusi.

Oleme teadlikud pidevast energiahindade tõusust, mis mõjutab enamusi meie eluvaldkondi, sest energia hind on reeglina kõikide toodete hindadest üsna suur osa. Surve valitsustele energiahindu kunstlikult madalal hoida on kõikjal maailmas suur. Paraku ei ole ükski valitsus seda mistahes meetmetega kontrolli all hoida suutnud.

Samas igal negatiivsel asjal on ka oma positiivne pool. Seni kuni energia on odav ei ole mingit põhjust seda säästa. Inimene on oma harjumuste ori ja säästmine tähendab sageli harjumuste muutmist, mis nõuab suurt tahtejõudu. Kui säästmisest mingit otsest kasu ei tunneta, siis ei ole ka tõenäoline, et keegi oma harjumusi muuta viitsiks. Isegi kui säästmisel on pikaajaline positiivne mõju keskkonnale, kus meie lapsed elavad.

On sümboolne, et energiasäästunädala avaüritus toimub just siin Riigikogus, sest Riigikogu olemasolev koosseis peab energiasäästu tähtsaks. Majanduskomisjoni juhtimisel korraldasime mais olulise riiklikult tähtsa küsimusena energiasäästu arutelu suures saalis. Selle tarbeks kuulasime terve nädala jooksul erinevaid eksperte erinevatest energiasäästuvaldkondadest – alates teadusasutuste saavutustest kuni energiasäästuga tegelevate ettevõtjateni välja.
Lisaks loodi Riigikogus ühena esimestest toetusgruppidest säästva energia toetusrühm, kuhu kuulub 33 parlamendisaadikut. Toetusrühm annab oma panuse taastuvenergeetika ja säästvate energialahenduste kaardistamisse konsulteerides valdkonna ekspertidega.

Nii kohtumistel energiasäästuga tegelevate ekspertidega kui ka olulise riikliku tähtsusega küsimuse arutelul ilmnes, et kõige suuremaks takistuseks energiasäästu propageerimisel, on inimeste vähene teadlikkus energiasäästu võimalustest ning mitmed levinud müüdid, mis ei vasta tegelikkusele. Seetõttu väärib erilist tunnustust energiasäästu nädala korraldajate tänuväärne töö energiasäästu võimaluste inimesteni viimiseni.

Eriti suurepärane on nädala kava juures ära märkida, et energiasäästunädal ei keskendu vaid Tallinnale, vaid üritused on jaotatud ühtlaselt üle Eesti. Samuti hea on rõhutada, et sündmusi on kavas kõikidele vanusegruppidele. Vahest isegi olulisim on just nooremate kodanike harimine selles vallas, kes sageli sunnivad oma vanemaid säästlikult käituma.

Soovin energiasäästunädala korraldajatele jõudu ja kuulutan energiasäästunädala avatuks.

  1. Noh, minu loogika on täpselt vastupidine: mida rohkem inimesed säästavad, seda kallimaks elekter muutub: monopolil on ju kasum vaja ikka kätte saada.

    • Aga ei ole ju üht tootjat ehk monopoli? Maailmas on tootjaid palju ja mida enam võrke omavahel ühendatakse, seda suurem tootjate sortiment on, kes peaksid lõppastmes hindade ja muude tingimustega tarbijate pärast konkureerima.