Digitaalse ühtse turu raporti hääletus

Jan 19, 2016, autor Kaja

Täna hääletatakse Strasbourgis täiskogul minu kaasautorsusega valminud digitaalse ühtse turu raporti üle. Ma olen ka varem öelnud, et europarlamendis on saadikul kõige rohkem mõju siis, kui ta saab olla raportöör, seega on mul hea meel, et olen saanud kaasa rääkida ühel väga olulisel teemal, mis mõjutaks kogu Euroopat paljudes eri sektoreis.

Taustaks nii palju, et digiaalse ühtse turu strateegiaga tuli eelmise aasta maikuus välja Euroopa Komisjoni digiasjade asepresident Andrus Ansip. Meie Parlamendi poolt tegime nüüd omaalgatusliku raporti, milles selgitame, mida tahame täpsemalt konkreetsetes valdkondades digitaalse ühtse turu kavas näha ja kuhu suunas regulatsiooni suunata.

Tähtis on siin mainida, et asjaga on üsna kiire, kuna uued tehnoloogiad tulevad pidevalt peale ning on oht, et iga liikmesriik hakkab oma äranägemise järgi reegleid looma. See tekitaks omakorda väga palju segadust. Hetkel ei julge paljud ettevõtted näiteks suurandmetesse või pilvandmetöötlusesse investeerida, sest lihtsalt ei teata, milliste reeglitega Euroopa Liit välja tuleb ning neil puudub õiguskindlus. Seega on aeg siin võtmeks.

Kuulates ja jälgides ka tänast hääletusele eelnenud debatti digituru teemal, on mul hea meel tõdeda, et valdavalt kostusid vaid positiivsed hääled ning digitaalses revolutsioonis nähekse pigem palju võimalusi kui ohte. Palju sai debatil kuulda sõna “Estonia”, kuivõrd meid nähakse digiasjades tõeliste tegijatena ning julgetakse eeskujuks tuua kogu Euroopale.