Eesti inimeste avatus innovatsioonile ja digilahendustele

Turu-uuringute AS viis 29. märtsist kuni 12. aprillini 2016 läbi elanikkonna küsitluse, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kui levinud on interneti ja digiteenuste kasutamine Eesti elanikkonnas ning milline on Eesti inimeste suhtumine digiteenuste järjest laiemasse kasutuselevõttu ning hinnang oma pädevusele nende kasutamisega toimetulekul.

Uuringu leiab täispikkuses siit: Digiteenused_aprill_2016

2 responses to “Eesti inimeste avatus innovatsioonile ja digilahendustele

  1. Tere! Tutvuksin hea meelega uuringu sisuga, kuid kahjuks on joonistelt 1; 2; 4; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14 väga raske andmeid välja lugeda, sest diagrammidel puuduvad värvid ja/või numbrid.
    Võimalusel sooviksin emailile korrektsete joonistega faili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *