94,79%

Hääletusel osalemine

5

Rapordite arv

11

Variraportite arv

143

Muudatusettepanekud raportitele

70

Kõned täiskogu istungitel